Artikelen Gezondheid

Wetgeving over gewasbeschermingsmiddelen aangenomen in het EU parlement

Lees hier het document


Inspecties zetten levens op het spel in haven Rotterdam

19 december 2008, 10:10 uur. Cyriel van Rossum, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Containers gevuld met te veel gifgas mogen worden doorgevoerd. De volksgezondheid is in het geding. Dat zeggen ingewijden. Het controleoffensief van vier rijksinspecties in de Rotterdamse haven zou een schijnvertoning zijn. Een inspecteur die ladingen liet vernietigen is overgeplaatst.

Lees hier het document
Lees hier het achtergrondverhaal


Eén op de vijf kinderen heeft chronische ziekte

In Nederland is 1 van de 5 kinderen van 4 tot 12 jaar langdurig ziek. Astma en chronische bronchitis komen het vaakst voor. Verder heeft ongeveer 5 procent van de kinderen langdurige gedrags- of leerstoornissen zoals dyslexie, en hyperactief en aandachtsgestoord gedrag. Ruim een kwart van de kinderen lijdt aan moeheid. Astma en chronische bronchitis komen het vaakst voor.

Langdurige fysieke aandoeningen zoals astma en chronische bronchitis kwamen het afgelopen jaar het vaakst voor, namelijk bij 1 op de 10 kinderen. Ook eczeem komt relatief vaak voor, bij ruim 6 procent van de kinderen. Astma en eczeem gaan vaak samen: van de kinderen met eczeem heeft een kwart ook astma.
Kanker komt bij kinderen minder vaak voor. Ongeveer 0,1 procent van de kinderen heeft ooit kanker gehad. Omdat kanker bij kinderen zelden voorkomt zijn alle gevallen meegenomen, ook als de ziekte al meer dan een jaar voorbij is.

Chronische aandoeningen bij kinderen van 4 tot 12 jaar, 2001-2007

Vooral jongens hebben langdurige gedrags- of leerstoornis

Behalve een langdurige fysieke aandoening kunnen kinderen ook langdurige gedrags- of leerstoornissen hebben. Dyslexie, ofwel moeite met (leren) lezen en schrijven, komt bij 4 procent van de kinderen voor. Verder vertoont 5 procent van de kinderen hyperactief en aandachtsgestoord gedrag. Jongens hebben vaker te kampen met een langdurige gedrags- of leerstoornis dan meisjes.

Dyslexie en hyperactief en aandachtsgestoord bij kinderen van 4 tot 12 jaar, 2001-2007

Kinderen zijn vaak moe

In de 14 dagen voorafgaand aan het onderzoek heeft 12 procent van de kinderen het wat rustiger aan moeten doen door ziekte of verwonding. Van deze kinderen had 31 procent bedrust nodig.
Ruim een kwart van de kinderen had in de afgelopen 14 dagen last van moeheid. Hoofdpijn kwam bij 1 op de 5 kinderen voor. Van de kinderen met klachten heeft bijna de helft last van meer dan 1 klacht. Het is niet verwonderlijk dat 60 procent van de kinderen met slapeloosheid ook last van moeheid heeft. Van de kinderen die moe zijn heeft echter maar 20 procent last van slapeloosheid.

Gezondheidsgerelateerde klachten in een periode van 14 dagen bij kinderen 4 tot 12 jaar, 2001-2007


Hoger geschoolden leven langer

In de periode 1997–2005 gold voor mannen in Nederland een gemiddelde levens verwachting bij de geboorte van 76,0 jaar. Voor vrouwen was dit 81,1 jaar(staat1.1).

De levensverwachting blijkt echter niet alleen afhankelijk te zijn van geslacht, maar ook, en zelfs in sterkere mate, van sociaaleconomische positie. In de periode 1997–2005 bedroeg de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor mannen met alleen lager onderwijs 72,2 jaar, tegen 79,1 jaar voor mannen met hoger onder wijs. De verschillen in levensverwachting naar opleidingsniveau waren voor vrouwen kleiner, maar nog steeds aanzienlijk: 78,1 jaar voor vrouwen met alleen lager onderwijs, tegen 83,8 jaar voor vrouwen met hoger onderwijs.

Lees hier het document


Voeding uit plastic verpakkingen is dodelijk voor de hersenen

Voeding uit plastic verpakkingen is mogelijk dodelijk voor de hersenen en de oorzaak van ernstige psychische problemen.
Canadese onderzoekers ontdekten dat Bisphenol A (BPA), de chemische stof die gebruikt wordt voor plastic flesjes en andere verpakkingen mogelijk de oorzaak is voor het beschadigen van talloze hersenfunkties zoals leren en geheugen.

Ze ontdekten ook dat het de oorzaak kan zijn voor Alzheimer, schizofrenie en depressie.BPA wordt over de gehele wereld gebruikt voor plastic water flesjes (Spa Rood en Bar le Duc etcetera), baby voeding flesjes, baby fopspenen, broodtrommels en tandenborstels.In hun studie ontdekten onderzoekers van de University of Guelph dat BPA mogelijk wordt opgenomen door vast of vloeibaar voedsel die in de plastic verpakkingen verpakt is. Wanneer het voedsel vervolgens wordt geconsumeerd, stellen ze, komt de chemische stof in het lichaam. Volgens onderzoeker Neil MacLusky zorgen deze miniscule dosisen ervoor dat de formatie van synapses in gebieden van de hersenen die gelinkt zijn aan leren ernstig beschadigd wordt. Als onderdeel van hun studie voede de onderzoekers Afrikaanse groene apen op het St. Kitts eiland gedurende 1 maand met voedsel die zeer lage concentraties BPA bevatte. Na die periode ontdekten ze dat de chemische stof de synapses van de hersenen had vertraagd. MacLusky stelt dat het proces was gelinkt aan het hormoon oestrogeen.

“Oestrogeen vergroot het tempo waarop sommige typen synapsen worden gevormd en is vitaal voor het behouden van een normale neurologische structuur in regio’s van de hersenen die leren, geheugen en gemoedstoestand besturen” zegt hij in een TV interview

Wanneer de apen BPA in hun systeem hadden, zegt hij, dan zorgde het voor een ernstige verstoring van het proces, welke effect had op hun vermogen om te herinneren.
Bron: Environment News Service

En laten we onze oceanen niet vergeten die inmiddels zo ernstig vervuild zijn met plastic dat je in sommige gebieden nergens meer kunt kijken zonder een plastic flesje te zien drijven. De kleine vissen eten de miniscule afgebroken plastic deeltjes en daarmee de grotere vissen die weer worden gevangen en op ons bord belanden.
Bisphenol A (BPA) in plastic

Bisfenol A zit ongeveer overal in. Van verpakkingsmateriaal tot tandvullingen, van cd's tot huisstof. Het vergroot de kans op suikerziekte en hartziekte. Hoe serieus moeten we dit nemen?
Luister naar de uitzending van radio1

Weer mooi voorbeeld van hoe de EU autoriteiten met onze gezondheid omgaat. Lijkt een herhaling te worden van het transvetzuren verhaal. Amerika grijpt in maar EU laat de zaak aan de industrievriendjes over ten koste van de burger. Fructose-siroop jaagt diabetes en hart- en vaatziekten aan, transvetzuren idem en nu ook plastic. En we zadelen de komende generatie ermee op.


 
De gevaarlijke kanten van Bisphenol A

Bisphenol is een gevaarlijke stof die in plastic wordt verwerkt en via plastic-voedsel-verpakkingen in het voedsel kunnen geraken

(1) het is belangrijk te weten dat bisphenol een chelator is: dwz: zich aan metalen zoals bv koper bindt (zie mijn eerste verwijzing). Middelen die koper binden zijn berucht omdat zij autoimmuunziekten kunnen veroorzaken. Bij voorbeeld penicillamine kan autoimmuunziektes als myasthenie, LE (lupus) veroorzaken.

(2) Bisphenol A is een "endocrine disruptor", dwz een oestrogeen disruptor, en deze stof zet B1 cellen aan tot het produceren van IG G autoantilichamen die betrokken zijn bij de autoimmuunziektes LE (lupus erythematosus); lupus nephritis. (tweede verwijzing)

Kortom:
De BPA-chelator uit plastic verpakkingen kan in het voedsel geraken en zou daarbij een veroorzaker van auto-immuun-ziekte -processen kunnen zijn. Tot nu toe was het eigenlijk onduidelijk op welke wijze bisphenol schadelijk is. Het gaat er op lijken dat zware metalen zoals koper, gebonden aan BPA, daarbij een rol spelen. Een soort, door BPA-geinduceerde, kopervergiftigings-autoimmuunziekte of koperallergie met IG-G Anti-DNA anti-lichamen in het bloed!

Referenties:
(1) Reparation and Characterization of Poly(bisphenol A oxalate) and Studying its Chelating Behavior Towards Some Metal Ions

Authors: Sharif T. Al-Hamidi a; Bassam A. Sweileh a; Fawwaz I. Khalili a Affiliation: a Faculty of Science, Department of Chemistry, University of Jordan, Amman, Jordan
Published in: Solvent Extraction and Ion Exchange, Volume 26, Issue 2 March 2008 , pages 145 - 162

Abstract
Poly(bisphenol A oxalate) was synthesized by condensation polymerization of Bisphenol A and oxalyl chloride in dichloromethane under dry nitrogen atmosphere below 5°C. The resulting linear alternating polymer was characterized by inherent viscosity, FTIR, 1H-NMR, and 13C-NMR. The thermal behavior of the polymer was evaluated by differential scanning calorimetry (DSC), and thermogravimetric analysis (TGA). The chelating behavior of the synthesized polymer towards some divalent metal ions was studied by the batch equilibrium technique as a function of pH and contact time. The isothermal behavior and kinetics of the metal ions uptake onto the polymer were also investigated. The polymer showed high rates of metal ion uptake toward Pb(II), Cu(II), and Mg(II), but low rates toward Ni(II) and Cd(II) in the measurement of metal uptake. Interestingly, the polymer was found to selectively chelate Pb(II) and Mg(II) ions in the concentration variation isotherm experiments.

(2) Endocrine disruptors (environmental estrogens) enhance autoantibody production by B1 cells. Yurino H, Ishikawa S, Sato T, Akadegawa K, Ito T, Ueha S, Inadera H, Matsushima K.

Department of Molecular Preventive Medicine, School of Medicine, The University of Tokyo, 113-0033, Japan.

Accumulating data suggest that endocrine disruptors affect not only the reproductive system, but also the immune system. We demonstrate here that endocrine disruptors including diethylstilbestrol (DES) and bisphenol-A  (BPA) enhance autoantibody production by B1 cells both in vitro and in vivo. BWF1 mice, a murine model for systemic lupus erythematosus (SLE), implanted with Silastic DES after orchidectomy developed murine lupus characterized by immunoglobulin G (IgG) anti-DNA antibody production and IgG deposition in  the glomeruli in the kidney as well as those implanted with 17beta-estradiol (E2). Plaque-forming cells (PFC) producing autoantibodies specific for bromelain-treated red blood cells were significantly increased in mice implanted with DES and BPA. IgM antibody production by B1 cells in vitro was also enhanced in the presence of endocrine disruptors including DES and BPA. Estrogen receptor (ER) expression was upregulated in B1 cells in aged BWF1 mice that developed lupus nephritis. These results suggest that endocrine disruptors are involved in autoantibody production by B1 cells and may be an etiologic factor in the development of autoimmune diseases.

Toxicol Sci. 2004 Sep;81(1):139-47. Epub 2004 May 27.
Tjaard Hoogenraad, Neuroloog


Strange Days on Planet Earth: Plastic Plague
National Geographic's
Zorgen om titaanwit in voedsel

Maureen Butter, Platform Gezondheid en Milieu

Titaanwit, ook wel genaamd titaandioxide of E171 komt veel voor in voedingsmiddelen. Het wordt wijd en zijd toegepast als witmaker in producten als snoep en koek. Het zit ook in tandpasta en in zonnebrandmiddelen. Industrieel is het een veelgebruikte hulpstof, onder andere in verf. In ultrafijne vorm vindt het toepassingen in electronica en nieuwe materialen, zoals vuilafstotend glas, verpakkingsmateriaal en bacteriewerende coatings voor medische instrumenten. Daarnaast wordt de ultrafijne vorm ook toegepast als glijmiddel en als toevoegmiddel aan poeders, om ze strooibaarder te maken. Tot voor kort gold het als volkomen veilig.

Uit recent onderzoek blijkt dat titaanwit echter helemaal niet zo onschuldig is als voorheen werd aangenomen. Dat geldt in het bijzonder voor de ultrafijne variant van titaanwit. Hoe kleiner het deeltje, hoe groter het oppervlak dat mogelijk een chemische reactie kan aangaan met levend materiaal. Er is meer dan genoeg bewijsmateriaal voor de giftigheid van deze ultrafijne (“nano”) vorm bij inhalatie. Voor de giftigheid via opname door het spijsverteringskanaal zijn minder gegevens, maar er zijn al onderzoekers die titaanwit in verband brengen met de ziekte van Crohn. Een recent rapport van de Friends of the Earth gaat uitvoerig in op de risico’s van nanotechnologie en nanomaterialen in relatie tot voeding. Daarbij waarschuwen zij ook voor titaanwit. Minder bekend is dat de IARC (International Agency for the Research of Cancer) al in 2006 titaanwit op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen heeft geplaatst. Het gaat hierbij niet alleen om de nanovorm, maar ook de minder fijne poeders. Het IARC baseert zich hierbij op studies waaruit blijkt dat titaanwit longkanker kan veroorzaken bij ratten.

Friends of the Earth Australia, Europa and USA,
Out of the laboratory and on to our plates. Nanotechnology in food and agriculture. Maart 2008. International Agency for Research on Cancer (IARC),
Titanium dioxide (IARC Group 2B), Summary of reported data, Feb. 2006